Substratblandinger

Her kan du lese om aktuelle substrater til hydroponi og tradisjonell dyrking. Det er utallige måter å blande substrater til et velfungerende vekstmedium. Vi vil gi deg noen tips og eksempler på hvor mye av hvert substrat som er vanlig å bruke.

For å lykkes med et vekstmedium er følgende faktorer viktige:

 1. God struktur, som gir plantenes rotsystem god tilgang til oksygen, vann og næringsstoffer.
 2. Balansert pH, for bedre tilgjengelighet av næringsstoffer                                              (Les mer i vår blogg: PH og EC)
 3. Fuktighet. Ved tørke lukker plantene spalteåpningene sine for å begrense transpirasjonen og spare på vannet. Dette kan gå utover næringsopptak i planten.
 4. God fysisk støtte for planten
 5. God gjødsling
 6. Avrenning: For alle typer substrater bør man beregne ca 10-20% avrenning ved hver vanning med næringoppløsning. På den måten skyller man vekstmediet slik at næringsstoffer ikke hoper seg opp.
 7. «Flushing»: Ved kraftig gjødsling bør man flushe plantene ca 1 gang i måneden.  Det gjøres vanligvis med å bruke 1-2 ganger pottevolumet med vann. Vi i gartnerbutikken anbefaler å bruke Canna Flush eller T.A. Flash Clean. Rensingen vil bedre videre næringsopptak og gi bedre smak på avlingen.

Les videre

Luft

lufti (1)

Atmosfærisk luft er en samling gasser, partikler og dråper.  Sammensetningen er omtrent slik: 

Tørr atmosfære:

 • Nitrogen (N) ca 78 %
 • Oksygen (O) ca 21 %
 • Argon (Ar) ca 1%
 • Karbondioksid (CO²) ca 0,04% ( ca 410-420 ppm)
 • Neon (Ne) ca 0,001818 %
 • Helium (Han) ca 0,00524 %
 • Metan (CH₄) ca 0,000179 %
 • i tillegg til tørr atmosfære: Vanndamp (H2O) ca 1% i gjennomsnitt ( varierer mellom 0,001 % og 5 % med klima)

I lufta fins det også en vekslende andel gassformige og faste partikler, såkalte Aerosoler; bittesmå vanndråper, utslipp fra biler og industri, planterester (inkludert pollen, sopp, bakterier og virus), havsalt, kosmisk støv, ørkenstøv, sot og sulfat fra skogbranner, piper og vulkaner.

Les videre

Vekstlys

Optisches Prisma (Rendering)

Lys, eller elektromagnetisk stråling i et bestemt bølgeområde virker inn på mange ulike prosesser hos plantene. I hovedsak er lyset virksomt for fotosyntesen, spiring av frø, regulering av plantenes blomstring, formdanning og innvintring eller herdingprosess. I denne artikkelen kan du lese litt om vekstlys og hvorledes plantene responderer.

Les videre

Plantefrø: høsting, samling, bytting og relaterte begreper til frø.

Samling og bytting av frø bidrar til økt mattrygghet, og bevaring av plantemangfold, sjeldne arter og frøenes genmateriale.

Kodene til potetenes store avlinger, eplenes gode smak, hvetekorns sykdomsrestistens, medisinplanters helbredende evner, ligger i plantenes gener og arveanlegg!

Istedet for å kjøpe frø i butikken kan du samle og lagre egne frø fra de plantene som klarer seg best eller som har spesielle egenskaper du vil beholde. 

Les videre

Stiklinger, vegetativ formering

DNA moleculeHvis du trenger mange planter, vil spare tid, frø-kostnader, eller hvis du har en plante med spesielle egenskaper som smak, duft, farge, sykdomresistens, vekstkraft eller annet som du ønsker å bevare, kan du ta stiklinger av den og stikke dem i et passende rotmedium som jord, torvbriketter, kuber, steinull/rockwoolkuber, vermiculittperlitt eller springvann, og lage en kloning som er genetisk identisk til morplanten som du tar stiklingene av. Slik er det ikke med frøformering fordi avkommet da vil ha gener fra både far og morplanten, men ikke være helt likt noen av dem.

Les videre

CO²

Artboard 329

I fotosyntesen bruker plantene lysenergi til å konvertere CO² og vann til sukker i grønne plantedeler. CO² tar plantene opp fra lufta gjennom spalteåpninger i bladene.  Karbon (C) blir beholdt og lagret i plantens organisme, og oksygenet (O) slippes ut. Sukkerartene blir brukt til vekst gjennom respirasjonen. Karbonet i CO² fra lufta er plantenes eneste kilde til karbon, og karbon utgjør 50 % av tørrstoffet til plantene.

Les videre

Røtter og vekstmiljøet

Røttenes viktigste oppgaver:

 1. Forankre og støtte plantene
 2. Opptak av vann og næringsstoffer
 3. Transportvei for vann, næringsstoffer, sukker og andre organiske stoffer
 4. Opplagringsorgan for stivelse
 5. Vegetativ reproduksjon og konkurranse med andre planter samt at de fleste vaskulære planter (planter som har ledningsvev) inngår en symbiose med sopp, Mykorrhiza og Trichoderma. En lang rekke mikroorganismer samarbeider også med røttene. Det totale rotsystemet til en plante kan bli ganske enormt, men utviklingen påvirkes sterkt av vekstforholdene i jorda.

root

Les videre

PH og EC

phmeter

PH, Pondus Hydrogenii/Potentia Hydrogenii                                                                         Pondus = vekt el. Potentia =styrke, Hydrogenium = hydrogen.

Surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogen-ioner) i et substrat eller væske oppgis med et pH-tall som varierer mellom 0 og 14,  der 7 er nøytralpunktet. Rent vann har pH 7. Løsninger med verdier fra 0 til 7 er sure og løsninger med verdier fra 7 til 14 er basiske (alkaliske).

Les videre