OFTE STILTE SPØRSMÅL

FAQ FB

 

FRØ

Hva er F1-Hybrid frø? 

F1 betyr 1. filial generasjon, eller første generasjon avkom etter en krysning av to ulike innavlslinjer med visse ønskede egenskaper, som for eksempel smak, form eller motstandsdyktighet mot sykdommer. Avkommet, eller F1-hybriden, har nye og bedre egenskaper enn begge foreldrelinjene, et fenomen kalt hybridstyrke (heterose). Den kan få en kombinasjon av de beste karaktertrekkene fra begge foreldrene. F1 Hybrid frø har større likhet mellom plantene,  høyere overlevelsesrate og høyere avkastning fra plantene.  Det er kostbart å lage F1 frø og derfor har de også høyere pris enn andre frø.

OBS! Frø fra F1 planter (2. filial generasjon, eller F2) får svekkede egenskaper og dårligere kvalitet og er ikke egnet som såfrø.

Hva er frøfaste frø?

Sortsfaste eller frøfaste frø er ofte fremavlet over flere generasjoner og har tilpasset seg klima og jordforhold som de vokser i.  Frøfaste/sortsfaste frø fremavles først og fremst med hensyn til spesielle egenskaper fra sine foreldre som de overfører til kommende generasjoner.

Hva er frøekte frø?

Det betyr at du kan ta frø fra sorten og få samme sort året etter.

Hva er økologiske frø?

Frø fra økologiske planter som er dyrket uten bruk av kunstgjødsel, kjemiske plantevernmidler og tilsetningsstoffer.

Kan frø fryses?

De fleste frø (ca. 80 % av alle frø), tåler å fryses for langtidsoppbevaring, men de må være tørket og lagt i en lufttett beholder eller plastpakning. Frø som er fuktige eller absorberer luftfuktighet under fryseprosessen kan danne sprekker eller dele seg. Ved tining må de ikke taes ut av pakningen før frøene har nådd samme temperatur som rommet for å unngå at blir det kondens på frøene som gjør at de mugner. Planter som produserer frø som ikke tåler frysing må lagres som voksende planter. Noen eksempler er mango, avokado, kokosnøtt, paranøtt, kakaobønner, eik, japansk mispel og flere.

Jeg vil så direkte i jord. Hva slags jord bør jeg bruke? 

Såjord (kjøpejord) er torvbasert og svakere gjødslet enn vanlig plantejord fordi overskudd av gjødsel kan svi de bittesmå spirerøttene.  Vi i Gartnerbutikken anbefaler Biobizz Light mix som såjord. Den er torvbasert, inneholder noe perlitt og er svakt gjødslet.

Jeg vil så direkte i coco. Hva bør den blandes med?

8 deler coco,  1 del perlitt og 1 del vermikulitt kan brukes som såjord.

Når skal jeg begynne å gjødsle?

Frø har nok «medbragt» næring i seg til å spire uten gjødsel.  Stiklinger trenger ikke næring før de har slått rot.

Hva er riktig sådybde?

Som oftest skal sådybden skal være 2-3 ganger bredden på frøet. Følg anvisningen på frøpakken og ikke så for dypt.

Er det viktig med jordfuktighet for frøspiring?

Ja. Såjorden må holdes jevnt fuktig, men ikke våt.

Hvorfor er luftfuktighet viktig for frø og stiklinger?

Høy luftfuktighet gjør at stiklingene lettere slår rot og hjelper frø til å spire ved å hindre jorda i å tørke ut. Vi anbefaler minidrivhus til frø og stiklinger.

Hva er lysspirende frø?

Frø som trenger lys for å spire, og som derfor ikke må dekkes helt. Eks. Tomat.  Typisk for planter som er lysspirende er at de har veldig små frø. Ved såing av lyspirende frø kan det være lurt å strø over et tynt lag med vermikulitt, som er lysreflekterende og holder på fuktigheten.  Andre frø vil ha mørke for å spire (for eksempel Tagetes), men de fleste frø spirer uavhengig av lys og mørke.

Hva er stratifisering?

Forbehandling av visse frøtyper for å stimulere til spiring. Frø som opprinnelig kommer fra kjølig klima inneholder spirehemmende stoff som hindrer det i å spire om høsten, og et hardt skall som holder frøet i live om vinteren.

Stratifiseringen kan oppnås ved å legge frøet i et fuktig medium (gjerne sand, jord eller vermiculitt) i en bestemt periode ved 0-5°C (kaldstratifisering) eller 15-20°C (varmstratifisering).

Hva er ideell spiretemperatur?

Alle frø har en ideell spiretemperatur og en maks og minimum grense. Noen frø er varmekrevende, for eksempel tomat (20-30°C) mens andre spirer godt ved lavere temperatur, som spinat (5-15°C), salat (10-20°C), og bladselleri (15-20°C). Blir det for varmt går frøet i dvale og blir det for kaldt vil ikke de kjemiske prosessene i frøet settes igang. Se etter ideell spiretemperatur på frøpakken.

Hva er spiredyktighet?

Frøprodusentene oppgir spiredyktighet ut ifra beregnet prosentvis andel av frøene i pakken som har normal spireevne, for eksempel slik: Spiredyktighet: 75%. Det betyr at sannsynligvis vil 3 av 4 frø i pakken spire.

Hvordan kan jeg oppbevare frø til neste sesong?

Frøene må være tørre, og oppbevares tørt og svalt. For eksempel kan du putte dem i en konvolutt og teipe igjen på hjørnene slik at det blir tett. Kan oppbevares i kjøleskap.

Hvor lenge kan et frø være spiredyktig?

Tørr og kjølig oppbevaring, som i en lufttett beholder i kjøleskap, bevarer frøenes spriredyktighet i minst 2-3 år eller mer.  Romtemperatur gir kortere holdbarhet. For hver 5 grad temperaturen senkes, dobles levedyktigheten. For eksempel frø fra lotusblomst kan være spiredyktig etter 2000 år.

Hvordan vet jeg om et frø fortsatt er levedyktig? 

Ved å plassere frøene i vann i et døgn vil levedyktige synke til bunnen og ikke-levedyktige frø vil flyte opp innen et døgn.

SUBSTRATER

Hva består jord av?

Jord består av mineraler, organisk stoff (dannet av plante- og dyrerester), luft og vann. Jord som for det meste består av organisk stoff kalles organisk jord.                    Torvjord / kjøpejord lages av dødt naturmateriale (spagnum), men inneholder nærmest ingen mikroorganismer.

Hva kjennetegner god jord?

  • God struktur (uten store klumper)
  • holder godt på vann
  • god drenering
  • stabil pH mellom 6 og 7
  • inneholder nok næring til plantenes minimumskrav

God såjord er steril, næringsfattig, løs og luftig, og holder godt på vann.

God plantejord er næringsrik, løs, lett, og fin. Den bør inneholde et rikt mikrobielt liv.

Hva er coco?

Coco lages av fiberen på skallet til kokosnøtter. Substratet holder godt på vann og bidrar til et godt vekstmiljø for plantene. Passer best til innendørs dyrking på grunn av den gode vannholdigheten.

Hvordan gjøre et substrat luftigere?

Perlitt gjør substatet mer porøst og luftig.                                                                                      Perlitt er små, lette isopor-lignende granulater av varmebehandlet og forandret    vulkanglass.

LYS

Hvorfor kan jeg ikke bruke vanlige lyspærer som dyrkelys?

Vanlige lyspærer produserer ikke lys med det samme spekteret som er nødvendig for plantevekst. Plantelys har også høyere intensitet og er mer energieffektive.

For videre lesning om vekstlys se vår blogg: Guide til valg av vekstlampe.

Hva er Kelvin grader?

Kelvin temperatur brukes for å beskrive den visuelle fargen på lyset som en lampe avgir. Den visuelle temperaturen måler ikke varme eller kulde i lampen, men gir en indikasjon på mengden av blått eller rødt lys som plantene mottar fra lampen.

Kelvinskala

Hva er PPFD?

Forkortelse for Photosyntetic Photon Flux Density, eller Fotosyntetisk fotonflukstetthet. Fotoner er elementærpartiklene som lys er bygget opp av. PPFD angir lysmengde innenfor bølgelengdene 400 nm – 700 nm som plantene kan bruke til fotosyntese. For mer lesning se her: Vekstlys.

Jeg skal så frø, hva slags lys trenger jeg ?

CFL-pærer, lysrør og LED genererer mindre varme og intensitet enn andre vekstlamper og passer best til frø og stiklinger. De kan plasseres nærmere plantene uten å gjøre skade. Høy Kelvin (kald hvit) passer til spire og stiklingslys.

Jeg trenger lys til orkideer, hva slags lys trenger jeg? 

Vi i Gartnerbutikken anbefaler LED vekstlampe som har behagelig hvitt lys:  LED Sunlite 10 W Orkidelys med teleskopstativ.

Hvor lenge skal jeg ha lyset på per dag (dagslengde)?

De fleste planter trenger minimum 10 timer med lys per dag for å vokse. Se Timer, som sørger for like mange timer lys per dag.

Forskjellige blomster, urter, grønnsaker og frukt har ulike krav til lysintensitet og tid (dagslengde). Lav intensitets lys gir lik mengde lys (fotoner) over en gitt periode som lys med dobbelt så høy intensitet over halvparten så lenge. Dette gjør det mulig å regulere dagslengden.

Må jeg skru av HID-lampen før jeg dimmer?

Nei. Men la alltid lampen stå på i minst 10 minutter kontinuerlig før du forandrer på innstillingen.

NÆRING

Hva er NPK?

Tresidig gjødsel bestående av de tre hovednæringsstoffene; nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). Sammensetningen følges gjerne med en tallkombinasjon som angir den prosentvise andelen av hovedstoffene.  Eks. NPK 21-4-10, består av 21 % nitrogen, 4% fosfor, 10 % kalium.

  • Nitrogen, N: brukes til den grønne veksten.
  • Fosfor, P: brukes til blomst og fruktdannelsen.
  • Kalium, K: brukes til rotdannelse.

Se alle våre næringsprodukter her.

Hvilke næringsstoffer trenger plantene?

Planter trenger mest av makronæringsstoffene; nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, svovel, karbon, hydrogen, oksygen og mindre mengder av mikronæringsstoffene; sink, kobber, bor, jern, nikkel, klor, mangan og molybden.

Hvordan vet man om en plante har for lite eller mangler et næringsstoff?

Ulike næringsstoffer kan vise forskjellige mangelsymptomer, som ulike typer skader på bladene. Du kan lese mer om hvilke næringsstoffer mangelsymptomene kan være relatert til i vår blogg: Næringsstoffmangel eller overskudd.

Hva er mineralgjødsel?

Kunstgjødsel eller kjemisk fremstilt gjødsel som er lettopptakelig. Ulempene med kunstgjødsel er at den gjør mikroorganismene arbeidsledige, og når plantene ikke har nok gjødsel utarmes jorda og plantene blir svake og syke. Mineralgjødsel brukes i tradisjonelt jordbruk.

Hva er organisk gjødsel?

Naturgjødsel som opprinnelig kommer fra planter eller dyr, som grønngjødsel, tang og tare, halm, kompost, husdyrgjødsel og guano (fra fisk, sjøfugl og flaggermus). Organisk gjødsel har et rikt innhold av mikroorganismer og brukes i økologisk landbruk.

Hva er bladgjødsel?

Gjødsel som blir tatt opp igjennom bladene ved sprøyting med oppløste plantenæringstoffer på plantenes bladverk.

 

PH

Hva er pH?

pH er en skala fra 0-14 som angir i hvilken grad et stoff er surt eller basisk. pH på 7 er nøytral. 1 er svært surt og 14 er svært basisk.  Mellom hvert hele tall på skalaen er det en 10 x eksponentiell vekst eller reduksjon.

Trenger jeg å tenke på pH?

Ja, vi i Gartnerbutikken anbefaler i det minste å måle pH på vann eller næringsoppløsning som du vanner med. Det er viktig å vite at feil pH i rotsonen vil hindre plantene i å ta opp næringsstoffer (selv om de er til stede), og kan gi mangelsymptomer.

Tips til hydroponisk dyrking: Torus pH perfect regulerer automatisk pH i hydroponiske reservoarer.

Hvordan måler jeg pH?

Det kommer an på om du skal måle i jord eller i væske. I væske kan du bruke et pH- meter eller en pH indikator. I jordblandinger, cocomix og andre lignende dyrkingsmedier, må du bruke et pH meter spesielt beregnet for substrater (jord).

Vil du lese mer om pH, se vår blogg: pH og EC, og Næringstoffmangel eller overskudd

Skal jeg justere pH ned/opp før eller etter gjødsel?

Du kan blande i gjødselen i vannet og deretter måle og justere pH til ønsket nivå. Næringen vil ofte senke pH nivået littegranne. Det er best å fortynne pH justeringsvæsken i vann før den tilsettes, slik at reaksjonen i vannet ikke blir for stor. Når du tynner ut pH væsken helles den i vann og ikke omvendt. Syre i vann går an, men vann i syre er uhyre. Våre pH justeringsvæsker er riktignok ikke så sterke at det er noen fare. Se pH justering produkter her.

VENTILASJON OG LUFTSIRKULASJON

Hvorfor trenger jeg ventilasjon?

Ventilering er viktig for CO²-tilførsel og luftfuktighet. Det kan også være nyttig for å fjerne varme og lukt.

Hva bruker plantene CO² til?

Plantene tar opp CO² fra luften gjennom spalteåpninger i bladene. Ved hjelp av lysenergi omdannes CO² og H²O til sukker i grønne plantedeler. Karbonet i CO² fra lufta er plantenes eneste kilde til karbon, og karbon utgjør 50 % av tørrstoffet til plantene. Økning av CO²-konsentrasjonen i atmosfæren i vekstrom kan gi opptil 30% større vekst.

Du kan lese mer om CO²-økning i vår blogg: CO²

Hvor mye ventilering trenger jeg?

I dyrkerommet/teltet bør det være jevn luftutskiftning. Plantene vil få nok co² med luftutskiftning hvert 5. minutt, men for å regulere varme- og luftfuktighetsnivåene anbefaler vi mer luftutskiftninger, 120 ganger i timen (hvert 30. sek) eller mer. En viftekontroller kan kobles til viftene slik at viftehastigheten justerer seg etter temperaturen.

Hvordan kan jeg regulere viftene for å fjerne lukt i dyrketelt?

Når innluftsviften stilles inn på litt lavere luftmengde enn avtrekksviften, ventileres lukt ut gjennom avtrekkskanalen istedet for å sive ut gjennom utette områder på teltet.

Hvorfor trenger jeg sirkulasjonsvifter?

Luftsirkulasjon gjør det lettere for plantene å slippe ut vanndamp og hindrer at dampen blir hengende som kondens på bladene, noe som danner et perfekt miljø for patogener.  Sirkulasjonsvifter skaper også en jevnere lufttemperatur.

Hvilken lufttemperatur er bra for plantevekst?

Den optimale temperaturen for fotosyntesen er 25 ºC. Ved tilførsel av ekstra CO² trives plantene med litt høyere temperatur,        ca. 28 ºC.

Hva er relativ fuktighet (RF)?

Forholdet mellom damptrykk og metningstrykk i den temperaturen som lufta har. Et hygrometer angir relativ fuktighet (RF) i prosent.  Ventilasjon og varme fra lys gir lavere RF. Vanning og skygge/mørke gir høyere RF.

Vil du lese mer om luftfuktighet og innedyrking, se vår blogg: Klimakontroll i dyrkerommet.

Hva er absolutt fuktighet?

Den faktiske mengden vannmolekyler i luften.  Ved minusgrader ute inneholder luften lite vann, derfor kan den relative fuktigheten (RF) bli lavere inne også.

VEKSTSYSTEMER

Hva er hydroponi?

Hydroponi er dyrking av planter i vann uten jord, hvor plantene får næring fra en flytende næringsoppløsning.

For videre lesning om hydroponiske systemer, se vår blogg: Vekstsystemer.

Hvilke typer vanningssystemer finnes?

Du kan lese mer om vanningssystemene i vår blogg: Vekstsystemer

VANN

Hva er forskjellen på hardt og mykt vann?

Hardhet i vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium (Ca) og magnesium (mg). Det er lite hardt vann i Norge, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. Når du måler EC for å blande næring i hardt vann kan ledeevnen til kalsium og magnesium gjøre at det blir en overbalanse av disse næringsstoffene. Dette løses ved å filtrere vannet med et RO-filter (reverse osmosis). Hvis vannet ditt måler 0,3 EC eller høyere, anbefaler vi å bruke RO-filter, særlig hvis du dyrker hydroponisk.

 
Hva bruker plantene vann til?

– regulere temperatur

– frakte næringsstoffer

– fotosyntesen

Hvor ofte skal jeg vanne?

Planter har kontinuerlig behov for vann, men ikke for mye og ikke for lite.  Du kan sjekke om planten har nok vann med en fuktighetsmåler, eller stikke en finger i jorda og kjenne etter. Varm og tørr = for tørt.  Kald og sørpete = for vått.  Kjølig og klebrig = akkurat passe.

Hva skjer når jeg vanner for mye eller for lite?

Med for mye vann i jorda får plantene for lite oksygenlommer. Oksygenmangel kan føre til at vekst og næringsopptak stopper eller at røttene dør.

Hvis det er for tørt i jorda fraktes ikke næringsstoffene ut og plantene kan få mangelsykdommer.

Hvilken temperatur skal det være på vannet som vannes med?

Temperaturen på vannet bør være 19 – 23°C. Optimal temperatur for røttenes opptak av vann og næringsstoffer er 21°C.

Hva er osmose?

Diffusjon av et oppløsningsmiddel gjennom en hinne eller porøs skillevegg, som en cellemembran. Diffusjon er når stoffer beveger seg fra et sted med høy konsentrasjon til et sted med lavere konsentrasjon. Trykket som oppstår, kalles osmotisk trykk. Når det osmotiske trykket i karene til roten overstiger det osmotiske trykket i jordløsningen, utvikles rottrykket. Rottrykk sammen med fordamping i planter er sentralt for transporten av vann og oppløste stoffer.

Hva er flushing?

Flushe vil si å skylle vekstmediet for opphopede næringssalter med vann eller flushemiddel. Flushingen bedrer videre næringsopptak og gir bedre smak på avlingen.

Trenger jeg å flushe planten?

Hvis du gjødsler kraftig anbefaler vi å flushe en gang pr måned. I tillegg bør du flushe planten 1-2 uker før høsting og deretter bare vanne, ikke gjødsle.

Hvor mye vann skal jeg flushe med?

1 til 2 ganger volumet av potten. Avrenningen ved flushing bør være minst 25-50% av pottens volum.

Hvilken pH bør det være på vannet jeg flusher med ?

Du kan flushe med den samme pH`en som er optimal for plantene, om det er i vekstfase eller i blomstringsfase. Før høsting kan du flushe med samme pH som er optimal i blomstringsfasen.

Hvordan flusher jeg leirekuler?

Ved å vanne med mild næringsløsning og øke vanningsfrekvensen. Leirekuler er enkle å flushe siden de ikke holder noe særlig på næringsoppløsningen, men hvis de har stått lenge i kraftig lys eller mye luftbevegelser kan næringsoppløsning størkne på leirekulenes overflate og kan være vanskelig skylle av. Prøv da å bløtlegge leirekulene i fortynnet flushemiddel som Flash Clean eller Canna Flush La stå i 24 timer og skyll deretter med samme mengde vann fra springen. Gjenta om nødvendig.

Hva er en kapillærmatte?

Selvvannningssmatter som har vanntransporterende evner og kan suge opp vann fra en tank slik at plantene får det vannet de trenger gjennom bunnen av pottene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: