Daglige arkiver: november 21, 2018

Poding

Gardener holds branch of fruit tree in his hands with finished grafting. Closeup.

                  Kløft poding. Podekvist på fruktgrein

Poding er en vegetativ formering-metode der en knopp eller en podekvist med flere knopper og en grunnstamme fra en beslektet plante forenes til å vokse sammen og gro videre som en helhet. Det finnes mange slags podeteknikker. De mest kjente teknikkene er kopulasjon (av latin copulatio «binding, forbindelse»), som brukes mest på tynne greiner, og okulering (av latin; oculus, «øye, knopp») brukes mest på tykkere greiner.  Videre i denne bloggen kan du lese om flere aktuelle podeteknikker og fremgangsmåter.

Les videre