Daglige arkiver: mars 8, 2018

Luft

lufti (1)

Atmosfærisk luft er en samling gasser, partikler og dråper.  Sammensetningen er omtrent slik: 

Tørr atmosfære:

  • Nitrogen (N) ca 78 %
  • Oksygen (O) ca 21 %
  • Argon (Ar) ca 1%
  • Karbondioksid (CO²) ca 0,04% ( ca 410-420 ppm)
  • Neon (Ne) ca 0,001818 %
  • Helium (Han) ca 0,00524 %
  • Metan (CH₄) ca 0,000179 %
  • i tillegg til tørr atmosfære: Vanndamp (H2O) ca 1% i gjennomsnitt ( varierer mellom 0,001 % og 5 % med klima)

I lufta fins det også en vekslende andel gassformige og faste partikler, såkalte Aerosoler; bittesmå vanndråper, utslipp fra biler og industri, planterester (inkludert pollen, sopp, bakterier og virus), havsalt, kosmisk støv, ørkenstøv, sot og sulfat fra skogbranner, piper og vulkaner.

Les videre