Monthly Archives: Apr 2018

Vekstsystemer

I denne bloggen finner du informasjon om vanlige vekstsystemer innen hydroponi, aeroponi og selvvanning. Vi presenterer samtidig noen av produktene fra vårt utvalg i Gartnerbutikken.no.

 

HYDROPONI

 

DRYPPSYSTEM (Drip irrigation systems)

49417_ATAMI_WILMA_10_POT_HYDROSYSTEM_1

 

 

 

 

 

 

En vannpumpe som er tilkoblet en timer og slanger plasseres i et reservoar. Når strømmen skrur seg på starter pumpen og næringsløsningen pumpes fra reservoaret gjennom de tynne slangene som stikkes i hver potte med en drypp-plugg i enden av slangene. Ved bruk av vekstmedier som coco og torvblanding kan dryppingen stilles inn slik at man får null avrenning, men ved bruk av rockwool eller leirkuler vil det være avrenning. I resirkulerende systemer føres avrenning tilbake i reservoaret. Hydroponi dryppsystemer er blitt populært fordi det er vannbesparende og gjør det enkelt å dyrke mat.

Utstyr: Lystett reservoar med vannmåler, lokk, nedsenkbar vannpumpe, dryppslanger, drypp-plugger, potter, vekstmedium, planter, og timer.

Gartnerbutikken anbefaler:

Komplett dryppsystem for opptil 10 planter: Atami 10 Pot hydrosystem,

Komplett én potte dryppsystem: Waterfarm 15 L og Aquafarm 45 L

DIY dryppsystem: Kompakt Vanningssystem 20

Fordeler:

 1. Gir god kontroll over vanning og gjødsling
 2. Billig i innkjøp
 3. Enkelt å montere
 4. Består av av få deler og krever lite vedlikehold
 5. Egnet for små og store planter

Ulemper:

 1. Ved resirkulering av næringsløsning kan pH og EC være ustabil
 2. Organisk næring kan ikke brukes da det vil tette slangene.

 

AUTOPOT SYSTEMER  

90707_Autopot_Autopot_easy2grow_4_kit_1

65588_Autopot_AutoPot_1Pot_12_system_1

       Autopot Easy2grow

 

                                                                                                                                                                                   Autopot 1Pot System

Autopot bruker verken pumpe, elektrisitet eller timer. Potteskålene fylles opp med næringsløsning fra et reservoar ved hjelp av tyngdekraft, og på nytt når skålene er tomme og det er plass til mer. Dette gir plantene en perfekt tørr/våt syklus.

Les alt om Autopot i Gartnerbutikkens brosjyre her.

Utstyr: Reservoar/Flexitank, Autopot system kit, jord-matte og rot-matte, vekstmedium, pH-nøytrale leirkuler, planter, pH måler, EC måler.

Gartnerbutikken anbefaler:

Easy2grow system (8,5 L potter)

1Pot System (13 L potter)

1Pot XL ( 25 L potter)

Fordeler:

 1. Autopot kit med reservoar sørger for at plantene får vann og næring uten tilsyn i opptil flere uker
 2. Alle systemene kan enkelt utvides med flere potter og større reservoar
 3. Egnet til de fleste plantetyper, små og store.

Ulemper:

 1. Kan ikke brukes med organisk næring da det vil tette slangene.

 

VANNKULTUR (Deep Water Culture, DWC/ Recirculating DWC; RDWC)

DWC

 

DWC systemer gir plantene vann, næring og oksygen 24/7. En veldig enkel variant av hydroponi. Nettpotter festes i et lokk over et reservoar slik at deler av røttene kommer nedi næringsløsningen. Vekstmediet bør være helt nære vannet slik at det kan absorbere noe, men ikke så det blir dyvått. Vannet i reservoaret tilføres oksygen med en luftestein som kobles til en luftpumpe. Bobler som sprekker i overflaten er ofte nok til å holde vekstmediet fuktig.  Det mest brukte vekstmediet er pH-nøytrale leirkuler. Rockwool kan også fint brukes.

Utstyr: Lystett reservoar, lokk med nettpotter, luftpumpe, luftestein, luftslange og vekstmedium, næring, pH måler og EC måler, og planter.

Gartnerbutikken anbefaler:

DIY DWC : Plant!t 20 L, Plant!t DIY lokknettpotter, leirkuler, luftestein, luftpumpe, luftslange

Fordeler:

 1. Mye raskere vekst enn i jord
 2. Krever lite vedlikehold
 3. Billig i innkjøp
 4. Enkelt å lage selv

Ulemper:

 1. Små reservoar kan ha mer ustabil EC og PH i forhold til et større reservoar.
 2. Hvis det går en sikring eller pumpen svikter vil plantene raskt dø når de ikke får oksygen.
 3. Vanntemperaturen kan være ustabil (optimal temperatur er 21-23ºC)

Forskjellen mellom DWC og RDWC: I RDWC systemer brukes flere reservoarer som kobles sammen og ved hjelp av vannpumpe sirkulerer vannet gjennom alle tankene. PH-verdien holder seg stabil og det blir mer oksygen i vannet.

 

Næringsfilm Teknikk (Nutrient Film Technique, NFT)

NFT

 

 

 

 

 

I næringsfilm teknikk henger nettpottene ned i en kanal, for eksempel et stort pvc-rør eller et flatbunnet plantekar, som plasseres over reservoaret. Kanalen/plantekaret monteres med en liten tilt, ca 2,5 cm senkning for hver 75-100 cm lengde på kanalen. Oksygenrik næringsløsning pumpes opp fra reservoaret og flyter langsomt nedover i karet som en tynn film gjennom bunnen av rotsonen og tilbake i reservoaret.  Vannpumpen kan gå kontinuerlig eller periodevis med en timer. Avhengig av reservoarets størrelse brukes én eller to luftestein(er) tilkoblet en luftpumpe. Hvis vekstmediet blir dyvått bør kanalen tiltes mer så farten på vannet øker.

Anbefalt størrelse og flow på kanalen (ca 50 mm i høyde):

For bladgrønnsaker, urter: 100 mm bred. 0,5 L per minutt

For små planter med lengre voksetid, som jordbær: 150 mm bred. 0,5 L per minutt.

For planter med lang voksetid: 200 mm eller bredere. 2 L per minutt

Utstyr: Reservoar, vannpumpe, timer, luftestein(er), luftpumpe, vannslange, nettpotter, (vekstmedium), plantekar, dreneringsfilter, pH måler, EC måler.

For valg av størrelsen på reservoaret se lenger ned på denne siden.

Fordeler:

 1. Gir mulighet for å dyrke mange planter
 2. Billig å lage selv
 3. Krever ikke vekstmedium
 4. Enkelt å følge med på røttenes kvalitet og utvikling
 5. Ingen saltopphopning i rotsonen ved kontinuerlig flyt

Ulemper:

 1. PH må sjekkes jevnlig og justeres etter behov.
 2. Hvis luftpumpen svikter vil plantene dø raskt i mangel på oksygen
 3. Små planter må gis vann og næring ovenifra til røttene rekker ned til bunnen av plantekaret
 4. Lite egnet for planter som trenger mye støtte, som agurk- og tomatplanter.

 

 

FLO OG FJÆRE (Ebb and Flow/ Flood and drain) 

 

ebbandflow

 

 

 

 

 

Potter plasseres i et flatbunnet kar over reservoaret og en vannpumpe med tidsstyring fyller opp karet med næringsløsning fra bunnen. Karet må ha overflow-ventil slik at det er umulig å overfylle. Optimalt bør det fylles opp til ca 5 cm under toppen av vekstmediet, og litt lavere ved bruk av rockwool som har høy absorberingsevne. Toppen av vekstmediet bør være nesten tørt for å minske faren for soppangrep, mens rotsonen bør være fuktig.  Når plantene renner av seg trekkes oksygen inn til rotsonen. Avrenningen føres tilbake i reservoaret.  Antallet ganger med “flo og fjære” per dag avgjøres utifra plantetype, plantestørrelse, temperatur og fuktighet, og vekstmediets avrenningstid. Vanligvis fra 1 til 6 ganger per dag, når lyset er på.

Det best egnede vekstmedium for “flo og fjære” er pH-nøytrale leirkuler.  Det lønner seg å ha i et par cm med leirkuler på bunnen av karet for å hindre at lyset ikke når frem til røttene.

Utstyr: Reservoar, plantekar, potter, vekstmedium, nedsenkbar vannpumpe, timer, leirkuler og dreneringsfilter, pH måler, EC måler.

Fordeler:

 1. Enkelt å montere
 2. Krever lite vedlikehold
 3. Resirkulerende næringsløsning
 4. Gir rask vekst

Ulemper:

 1. Høye planter kan bli et problem pga høyden til reservoaret og karet
 2. Salt og mineraler kan opphope seg i vekstmediet og låse ute næringsstoffer
 3. Små planter kan få problemer hvis røttene er for små, og må gis vann og næring ovenifra til de er store nok

Valg av reservoar for hydroponi

Ved å bruke et reservoar som er stort nok sparer man seg for mye bry ved at man slipper å fylle på reservoaret daglig og unngår høye pH svingninger, ujevn temperatur, og ustabil EC, som kan føre til stress og dårlig avling.

Her er noen tips når du skal velge størrelse:

Små planter som salat, jordbær: minimum 2 L per plante i systemet

Halvstore planter som buskpaprika/buskchili, urter: minimum 4-6 L per plante i systemet

Store planter som tomat, chili, squash, melon, agurk:  minimum 10 L per plante i systemet

 

AEROPONI

79296_GHE_Aeroflow_10_1

 

 

Nettpottene henger ned i luftkanaler og blir dusjet i noen sekunder med noen minutters intervaller eller kontinuerlig. En timer koblet til vannpumpen sørger for ofte nok vanning til at røttene ikke tørker ut. Næringsløsning fanges opp i rothårene og absorberes lett. Vannet føres tilbake til reservoaret.

Utstyr: Reservoar, luftkanaler, nettpotter, (vekstmedium), vannpumpe, timer, næring, planter, pH måler, EC måler.

Gartnerbutikken anbefaler:

AeroFlo, komplett system for 10 til 120 planter per enhet.

Fordeler:

 1. Gir muligheten til å dyrke mange planter.
 2. Vannbesparende
 3. Høyt oksygenopptak.
 4. Høyt næringsopptak.
 5. Gir raskere vekst enn i jord.
 6. Krever ikke vekstmedium

Ulemper:

 1. PH og EC må sjekkes jevnlig og justeres etter behov.
 2. Røtter kan tørke ut og bør dusjes kontinuerlig eller ofte når lyset er på. Om natten minst hver 1-2. time (10-15 min)
 3. Krever rengjøring av luftkanalene.
 4. Leirkuler kan tette pumpen. Bør ikke brukes uten CocoTek net pot liner.
 5. Tåler ikke organisk næring da det vil tette dysene.
 6. Krever nøyaktig næringsløsning til rett tid

 

 

 

SELVVANNINGSYSTEM FOR PALLKASSER OG BED:

66688_Autopot_AQUAbox_Spyder_2                   97013_Autopot_AQUABOX_STRAIGHT_1

Gartnerbutikken anbefaler:  Aquabox Spyder og Aquabox Straight

Aquabox er selvvanningssystem som kobles til en vanntank og ved hjelp av tyngdekraft og Aquabox med kapillærmatter vil plantene forsynes med det vannet de trenger. Røttene beveger seg etter vannet og fester seg til kapillærmattene. Hvert system dekker et dyrkeareal på 1,2 m² og kan utvides.

 

 

 

 

Substrater

Her kan du lese om aktuelle substrater til hydroponi og tradisjonell dyrking. Det er utallige måter å blande substrater til et velfungerende vekstmedium. Vi vil gi deg noen tips og eksempler på hvor mye av hvert substrat som er vanlig å bruke.

For å lykkes med et vekstmedium er følgende faktorer viktige:

 1. God struktur, som gir plantenes rotsystem god tilgang til oksygen, vann og næringsstoffer.
 2. Balansert pH, for bedre tilgjengelighet av næringsstoffer                                              (Les mer i vår blogg: PH og EC)
 3. Fuktighet. Ved tørke lukker plantene spalteåpningene sine for å begrense transpirasjonen og spare på vannet. Dette kan gå utover næringsopptak i planten.
 4. God fysisk støtte for planten
 5. God gjødsling
 6. Avrenning: For alle typer substrater bør man beregne ca 10-20% avrenning ved hver vanning med næringsløsning. På den måten skyller man vekstmediet slik at næringsstoffer ikke hoper seg opp.
 7. “Flushing”: Ved kraftig gjødsling bør man flushe plantene ca 1 gang i måneden.  Det gjøres vanligvis med å bruke 1-2 ganger pottevolumet med vann. Vi i gartnerbutikken anbefaler å bruke Canna Flush eller Florakleen. Rensingen vil bedre videre næringsopptak og gi bedre smak på avlingen.

 

Coco 

Naturlig biprodukt som består av fibre fra kokosnøttskall. Det er billig, lett, har lang holdbarhet og kan komprimeres så det er enkelt å frakte.  Kokos holder bedre på vann enn jord og vermikulitt, og gir samtidig god drenering. Coco behøver mindre næring fordi det trenger mindre vanning, og når vi vanner ofte vasker vi ut næringsstoffer. Substratet har høy kationbyttekapasitet (CEC: Cation Exchange Capasity), som betyr at substratet har god evne til å holde utbyttbare kationer eller ioner med positiv ladning, som næringssalter og vann, som frigjøres når det trengs. Ulempen er at Kalsium (Ca) og i litt mindre grad Magnesium (Mg) ikke frigjøres like lett. Når man dyrker i Coco bør man derfor tilsette litt ekstra Kalsium og Magnesium de første to ukene og deretter i litt lavere doser hver gang man gjødsler. Næringstilskudd med Kalsium og Magnesium finner du hos Gartnerbutikken.no, eller klikk på lenkene: Advanced Nutrients Cal Mag Xtra,  Plant Magic Magne-Cal,

Kokos kan brukes med organisk gjødsel og med mineralgjødsel. Den største forskjellen mellom organisk gjødsel og mineralgjødsel er at mineralgjødsel er tilgjengelig fra starten, mens organisk gjødsel frigjøres sakte.

Vil man lykkes med Coco som vekstmedium er det viktig å være nøye med forhold og mengde når man tilsetter gjødsel, og vanne riktig. Ikke for tørt og ikke for vått, fordi tilstanden påvirker røttenes evne til å absorbere vann og næring og dermed påvirkes vekst og blomstring.

Noen coco-substrater er tilsatt hormoner og/eller biostimulanter som Mykorrhizae og Trichoderma, som øker tilgjengeligheten og opptak av næringsstoffer blant annet ved å øke rotoverflaten og beskytte mot patogener. Hos gartnerbutikken kan du kjøpe kokossubstrat som er tørket og presset, og som luftig coco mix.

Coco-substrat fra butikkene er vanligvis pH balansert mellom 5,5 og 6,5 og holder pH nivået stabilt. Riktig pH ønsker man fordi det påvirker mikrobiell aktivitet, næringsstoff- løselighet og næringsopptak hos plantene.

Coco-substrat er godt egnet som vekstmedium til hurtigvoksende planter. Fra det er nytt kan det brukes i 6-12 måneder uten å måtte skiftes. Substratet kan brukes på nytt flere ganger. Etter bruk er det ypperlig som jordforbedringsmiddel.

 

Leirkuler

Leirkuler er det mest vanlige dyrkemediumet i hydroponi. Leirkuler har lang holdbarhet og tåler gjenbruk i ca 5 år.  De er tyngre enn vann og vil derfor synke.  Leirkuler er perfekt som dreneringslag i bunnen av krukker og potter. Man bør vaske og pH-stabilisere leirkulene før hver dyrkesyklus.

 

Perlitt

Perlite

Naturlig vulkansk stein med masse små porer. Vanligvis hvitt. Brukes i jord for å gi mer luftighet og drenering.  Kan også brukes som dekke over nysådde frø for å bevare fuktigheten i jorda. Perlitt holder ikke selv på vann, bare en tynn film av vann blir hengende i porenes overflate.  Perlitt flyter, og kan ikke brukes som eneste substrat i hydroponi.

 

Vermikulitt

Vermikulitt er et mykt og kompakt silikatmineral med god absorberingevne (opptil 3-4 ganger sitt eget volum i vann) og høy kationbyttekapasitet.  Brukes mest i jord og substrat-blandinger for å øke vann- og næringsholdigheten, men også for å bedre luftigheten. Kan brukes sammen med eller istedet for perlitt.

Vermikulitt gjør det lettere for plantene å ta opp næringsstoffer som Kalium (K) , Kalsium (Ca) og Magnesium (Mg) og fosfor (P).

(Les om mer næringsstoffene i vår blogg: Røtter og vekstmiljøet)

 

Jord

Soil in the hand of a gardener

Mange velger jord som vekstmedium fordi jord er lett tilgjengelig, naturlig, og lett å jobbe med.

Torvbaserte jordblandinger er lette og luftige, men har høy fordampning og bør derfor blandes med fuktighetsbeholdende substrat som vermikulitt eller kokos.

Frøplanter, stiklinger og unge planter får en god start med Plagron Lightmix eller Biobizz Lightmix. Denne torvblandingen kan tåle store mengder næring og næringstilskudd uten å “brenne” plantene.  Mikrolivet i jorden som aktiveres ved vanning fremmer rotutvikling. Særlig når det vannes automatisk er det viktig at vannet får gjennomtrenge substratet godt nok. Hvis substratet blir for vått kan det dannes mugg. Gjenbruk: Innen 9-12 måneders kontinuerlig bruk. Før gjenbruk fjernes røtter og 30% ny Lightmix iblandes.

Til vekst og blomstring; Biobizz Allmix er torvblanding tilsatt organisk gjødsel som vil holde i 2-3 uker. Substratet blir best om det fuktes og får stå i 36 timer før bruk slik at mikroorganismer og gjødsel for gjort sin jobb før planting.

For organisk dyrking i høy temperatur, små potter, eller mye lys anbefales denne torvblandingen: Plagron Allmix.

 

Tips til vekstmedium med jord:

60 % jord, 20 % perlitt , 20 % vermikulitt

Vekstmedium med jord og coco : (pH balansen beregnes for jord) 

70% jord/ 20 % coco / 10 % perlitt

Vekstmedium med kompostjord:

70-80% kompostjord og 20 % vermikulitt (og 2-3 deler vann)

 

Rock wool (steinull)

Rock wool til dyrking lages av av smeltet vulkansk stein som spinnes til lange tynne fiber og presses sammen til ulike former.  Denne typen rock wool er ikke helt det samme som Rock wool til isolasjon, som er tilsatt vannavstøtende mineralolje.

Kuber egner seg til forkultivering av frø og stiklinger som omplantes i jord eller coco, eller som enkeltstående vekstmedium i hydroponi.

Rock wool substrater finnes i fra bittesmå (1x1x1 cm) til store størrelser, enkeltkuber, kubebrett, plater, blokker og flak  (440 L/20 kg). Rockwool kan absorbere og holde på store mengder vann og samtidig mye luft,  opptil ca 80 % vann og 15 % luft. Plantens vannmangelstress begynner først når vanninnholdet i rock wool-substratet er 10% eller mindre.

Rock wool som ikke er pH nøytralisert har høy pH.  For å justere til riktig pH kan man dynke rock wool`en i noen liter vann som er pH balansert mellom 5,5 og 6,5. La den ligge et par timer i vannet og så la den avrenne i vasken i ca 15 minutter før bruk slik at luft kommer til. Avrenningen gjør også at frøene ikke drukner. Press ikke ut vannet, for det vil skade strukturen i rockwoolen.

Andre aktuelle substrater til forkultivering

Rock wool kuber, Coco-briketter, organiske kuber, kompostjord eller jordblanding.

 

Vanlige substratmengder for store planter:

Torv: 70-80%

Kokos: Fra 10-20% opptil 70%

Kompostjord: Fra 10-20% opptil 70%

Perlitt: 10-20%

Vermikulitt: 10-20%

Leirkuler: 10% eller 100%

 

Tips til 50/50 blandinger for Autopot selvvanningssystem:

Kokos og perlitt

Kokos og leirkuler

Jord og perlitt

Jord og leirkuler

Rock wool og leirkuler

NB! Man bør alltid ha ca 2,5 cm dreneringslag av leirkuler i bunnen.

 

Alle frø som selges hos Gartnerbutikken.no er fra Nelson Garden. På hver frøpakke finnes det som oftest en beskrivelse av plantenes krav til vekstmedium.