Månedlige arkiver: november 2017

Stiklinger, vegetativ formering

DNA moleculeHvis du trenger mange planter, vil spare tid, frø-kostnader, eller hvis du har en plante med spesielle egenskaper som smak, duft, farge, sykdomresistens, vekstkraft eller annet som du ønsker å bevare, kan du ta stiklinger av den og stikke dem i et passende rotmedium som jord, torvbriketter, kuber, steinull/rockwoolkuber, vermiculittperlitt eller springvann, og lage en kloning som er genetisk identisk til morplanten som du tar stiklingene av. Slik er det ikke med frøformering fordi avkommet da vil ha gener fra både far og morplanten, men ikke være helt likt noen av dem.

Les videre