Guide til plantejord ute og innendørs

I tillegg til lys trenger plantene vann, luft (oksygen og karbondioksid), varme og 14 grunnstoffer som vi kaller plantenæringsstoffer. Co2 taes opp gjennom spalteåpningene og vannet taes hovedsakelig opp igjennom røttene. I økologisk plantedyrking kan alle plantenæringsstoffene tilføres via nedbrutt organisk materiale som husdyrgjødsel og/eller kompost. I konvensjonell plantedyrking tilføres næringsstoffer som er fremstilt på fabrikk, såkalt handelsgjødsel. Les videre for mer informasjon om god plantejord.

Naturlig jord:

Naturlig jordsmonn i Norge er surere (lavere pH) enn det som er optimalt for plantedyrking. For å gjøre jorda mindre sur (heve pH-nivået) kan vi kalke med blant annet kalksteinsmel, dolomittmel (finmalt eller granulert), eller skjellsand. Finmalt virker hurtigere enn grovmalt.

Jordtypen vi finner i bakken bestemmes i hovedsak av 3 ting:

 • Berggrunnen (uorganisk, mineralsk materiale)
 • Vegetasjon (organisk materiale, organiske syrer og mikroorganismer)
 • Klima (mye sur nedbør forsurer jorden)

Hva er god plantejord:

God plantejord skal være fri for ugressfrø og sykdommer. Den skal ha en viss evne til å holde på næringsstoffer så de ikke blir for lett vasket bort eller for lite tilgjengelig for planterøttene. Jorden må inneholde en viss mengde luft, og være stabil nok for minst en hel sesong. Jordas tekstur har mye å si for innholdet av luft og vann og tilgjengeligheten av næringsstoffer. Jordteksturen bestemmes av jordpartiklenes størrelse og sammensetning, og teksturen kan endres ved å tilsette for eksempel torv, sand, leire, kalk ,eller forskjellige typer kompost.

PH-nivået påvirker løseligheten og tilgjengeligheten av flere næringsstoffer for plantene. For eksempel kan lav pH kan skape dårligere jordtekstur som svekker plantene som skal vokse, og mikrobene som jobber i jorda. Mikrobene påvirker jordteksturen og frigjør næringsstoffer som forsyner plantene. Les mer om pH-verdiens betydning i jorda her.

God plantejord skal inneholde:

 1. Uorganiske jordpartikler (mineralnæring/grunnstoffer), ca. 45 %. Berggrunn-arter med mye silisium (tidligere gjerne kalt kisel) kalles sure, mens lite silisium og mye kalsium og magnesium gir basiske/alkaiske bergart­er.
 2. Organiske jordpartikler (består av minst 1/5 organisk materiale), ca. 5 %. Humus: organisk materiale som er nedbrutt ved hjelp av sopp og bakterier. Torv: Organisk materiale som har stått i våte myrer i lang tid, og ikke er brutt helt ned. Fiberaktig torv som Sphagnum, holder veldig godt på vann og brukes derfor til plantejord. De to andre, mindre viktige torvtypene er treaktig torv og avleiret torv.
 3. Vann. Sterkt varierende andel, ca 20-30%. Vannet holdes i jordporene (luft-rommene) med varierende grader av utholdenhet, avhengig av både vannmengde og størrelsen på porene. Når vannmengden er optimal for plantevekst kan vannet bevege seg i små og mellomstore porer og brukes av plantene. Oppløselige bestanddeler, inkludert næringsstoffer og jordvann, utgjør selve «jord-oppløsningen» eller kulminasjonen i jorda som næringskilde for planter. Ikke alt jordvann er tilgjengelig nok for planter. En plante kan visne av vannmangel selv med 1/4 -2/3 av vannmengden igjen i vekstmediet, avhengig av jordtypen og pH. En del av vannet blir igjen i små porer, i faste klumper av organiske jordpartikler, leire, silt, og sand (såkalte aggregater eller gryn) som konkurrerer med plantene om å suge til seg vann, og litt vann blir igjen i små hinner rundt jordpartikler.
 4. Luft. Sterkt varierende andel. Ca. 20-30%. Luft i jorda har stor betydning for jordas innholdsnivå av de to livsopprettholdende gassene oksygen og karbondioksid, som spiller inn i både røttenes og mikrobenes respirasjon (pust). For lite luft (tettpakket jord) gjør det også vanskelig for røttene å utvikle seg. Jord som inneholder mye luft (lett jord) tørker ut raskt.

Hvordan lage egen jord?

Hva er Bokashi?

-Hurtigkompostering ved hjelp av effektive mikroorganismer (EM), varemerket av Bokashi – selskapet som først lanserte en patentert mix av tre typer effektive mikroorganismer for kompostering av matavfall. Ifølge erfarne gartnere er Bokashi det suverent beste hurtigkomposteringsystemet som er å få kjøpt.

Det viktigste elementet ved Bokashi, og denne superraske formen for kompostering er altså mikrobene som hurtig-fermenterer matavfall slik at du kan lage bærekraftig og næringsrik jord og gjødsel. Med en 3 trinns prosess kan du drive din egen lille jordfabrikk, for eksempel i drivhus.

Annen hjemmelaget kompostjord:

Andre måter å lage egen jord på er å bruke hageavfall og eller matavfall på andre måter, som vi kaller for kaldkompost og varmkompost. Les mer om hvordan dette fungerer, i vår blogg: Kompost.

Hva er surjordplanter?

Noen plantetyper trenger lav pH i jorda for optimalt næringsstoffopptak. For slike planter kan lav pH forbedre tilgjengeligheten av for eksempel næringsstoffene bor, jern, kopper og mangan. Når plantene mangler disse stoffene får de ofte symptomer som lysere blader, og dårligere sykdomsresistens. Hvordan kan du gjøre jorda mer sur? Du kan for eksempel blande i jord som du finner i furuskog (inneholder denne jorda mye furunåler er det bare bra).

Noen planter som liker sur jord (lav pH):

 • Rhododendron
 • Hageblåbær
 • Tyttebær
 • Hortensia (Trenger du blå fargekur til hortensia, se her)
 • Primula
 • Furu
 • Gran
 • Lyng
BLÅLYNG, Phyllodoce caerulea. Vanlig i fjellet, i Jotunheimen opp til 1850 m.o.h. Blomstrer tidlig om våren. Lyngplanter er ikke spesielt næringskrevende, og kan gjerne dyrkes i Rhododendronjord (med lav pH), men denne fjellplanten (Blålyng) kan også vokse i kalkholdig jord.

God plantejord for uteplanter:

Spesialjord for utendørs selvvanning-potter:

Lechuza TerraPon (6 L /12 L ) : Kan brukes til nesten alle typer husplanter, balkong- og hageplanter, unntatt orkideer og myrplanter. For orkideer kan Lechuza OrchidPon benyttes. TerraPon består av humus og granulerte mineralsteiner, pimpstein og ekspandert leire. Substratet sørger for et godt forhold mellom luft og vann i rotsonen, og en stabil pH. TerraPon er forhåndsgjødslet med langtidsvirkende gjødsel.

Se vårt store utvalg av Lechuza selvvanning balkongkasser/potter/ampler til nyttevekster på balkong som for eksempel gressløk, salat, reddik, ampel-jordbær, eller rabarbra.

Jord til utendørspotter og drivhuspotter:

Til blomster, småplanter, grønne planter, bær- og andre busker i potter kan man bruke en lett og porøs plantejord med god drenering. Vi i Gartnerbutikken kan anbefale:

Krukkejord:

I krukker er god drenering viktig, uansett plantetype. Utover dette bør du velge jord som er tilpasset plantetypen. Sommerblomster og mange uteplanter etablerer seg raskere i gjødslet jord. Lecakuler er også fint som dreneringsmateriale til ca 3-5 cm dypt dreneringslag i bunnen av krukker og/eller hengeampler. Et praktisk potteunderlag med hjul er god hjelp til flytting av store krukker eller plantekar.

Gressplenjord:

Når du har løsnet opp jorda før plenen skal legges kan det være lurt med jordforbedring. Vi i Gartnerbutikken kan anbefale Kompostjord (Rölunda Gård), eller barkkompost som jordforbedrer til gressplenjorda. Hvis plenen anlegges på tung leirjord bør det også blandes i sand eller grus i de øverste 20 cm.

Trenger du gjødsel til neste vår og sommer? Se All-over Hagegjødsel her.

Jord til stauder:

Lett, porøs jord med god drenering. Til planting av busker kan man gjerne ha like mengder plantejord og Kugjødselkompost. Vi i Gartnerbutikken kan anbefale:

Trenger du gjødsel til staudene neste vår og sommer? Se All-over Hagegjødsel her.

Jord til trær:

Små trær i mindre hager eller kasser krever omtrent samme jordvolum som busker. Vanlige trær krever som oftest mer jordvolum, vann og næring enn busker. Til planting av busker og trær kan man gjerne ha like mengder plantejord og kugjødselkompost. Vi i Gartnerbutikken kan anbefale:

Trenger du gjødsel til trær? Se All-around Hagegjødsel her.

Jord til roser:

Det er veldig viktig at jorden har god drenering. Jordblandingen til roser kan godt bestå av ca 30 % sand eller grus, 30 % kompostjord, 30 % alminnelig hagejord, og sparsomt med veksttorv.

Når hagejorda nesten bare består av sand eller grus bør det tilsettes kompost, jord, leire og litt veksttorv.

Når hagejorda består av tettpakket hard leirejord bør det tilsettes godt med kompost, sand og veksttorv.

Roser plantes gjerne med litt hønsegjødsel i bunnen.

Champignonkompost (kompost som har vært brukt til å dyrke champignon i) er utmerket som jordforbedrer og vinterdekke til roser. Komposten er varmebehandlet og uten sykdommer og patogener, og inneholder masse næring og mikroorganismer. Champignonkomposten beskytter rosene, luner jorden littegrann, og blir senere til mat for meitemark i bakken.

Roser trives best med organisk gjødsel. Trenger du rosegjødsel? Se her.

Jord til blomsterløker:

Blomsterløker trives i ugressfri, godt drenert, lett og sandholdig, ikke sur jord. Løkene overlever i mange typer jord, men ikke direkte vannholdig jord og heller ikke jord som tørker for lett ut. Hvis jorda er for fuktig bør den dreneres og tilsettes noe torv og sand slik at den tørker opp. Hvis jorden er tørr kan også torv være nyttig å tilsette fordi den holder på fuktigheten. Når dreneringen er dårlig og løkene utsettes for «stående vann» råtner de.

I nye bed kan det gjerne tilføres noe organisk materiale som kompostjord eller torv (kan gjerne inneholde litt kalk).

Trenger du løkgjødsel? Se her.

God plantejord for inneplanter / innendørs dyrking:

Jordblandinger eller kokosjord som har god evne til å holde på fuktighet og samtidig drenerer godt er best til innedyrking. Torvjord og coco (kokosjord) har gode evner til å holde på vann og luft, men inneholder ikke næring i seg selv. Les videre for flere eksempler på god jord til innedyrking.

JORD TIL FORKULTIVERING OG OMPLANTING

De minste plantene har dårligst motstand mot sykdommer. Jord med høyt innhold av organisk materiale gir større fare for plantesykdommer. Stiklinger og nysådde planter vil tørke ut og dø om ikke jorda holder på fuktighet, men for mye fuktighet øker faren for plantesykdommer/patogener.

Light-mix : Plantejord som gir godt grunnlag for etablering av stiklinger og unge planter. Light mix inneholder flere typer torv, og perlitt som gjør jorden mer luftig i rotsonen. Biobizz Light mix, Gold Label Special Light mix og Plagron Light mix er svakt gjødslet for spirer, stiklinger og unge planter med bittesmå røtter som ikke tåler vanlig gjødseldose.

Så- og Kaktusjord: Til inne og utebruk, kan brukes til omplanting også av Bonsai, sukkulenter og kaktuser.

Kokosjord (Coco coir): Til frø og stiklinger eller som en del av jordblandinger til større planter. Kokosnøttfiber holder på fuktigheten lenge, og drenerer samtidig godt.

JORD TIL STØRRE PLANTER

GRØNNSAKER,URTER, GRØNNE PLANTER OG BLOMSTRENDE PLANTER:

BIO BIZZ ALL-MIX : (Til vekst og blomstring). Bestående av flere typer torv og 100% organisk gjødslet. Inneholder nok næring til 2-3 uker i vekst. Kan gjerne tørke lett ut mellom hver vanning, fordi det vil øke oksygenmengden i substratet.

POTTEJORD CANNA TERRA PROFESSIONAL: Til dyrking av nesten alle slags planter. Nitrogenrik pottejord med svart torv, torvmose og perlitt. Kan brukes innendørs og ute.

STØVFRITT OG ALLERGIVENNLIG JORD TIL NESTEN ALLE PLANTETYPER: LECHUZA-PON. Vekstmedium av granulerte mineralsteiner (zeolitt, pimpstein og lavastein). Inneholder langtidsgjødsel som holder i ca. 5-6 måneder. Passer til dyrking av nesten alle plantetyper.

MIDDELHAVSJORD (SITRUS, FIKEN, OLIVENTRÆR OG MIDDELHAVSVEKSTER): MIDDELHAVSJORD (18 L, Rölunda gård). Strukturfast jordtype som er formet under andre klimatiske forhold. Middelhavsplanter trives ofte best i jord med god drenering, i full sol og lite vind.

SPESIALSUBSTRAT FOR GRØNNSAKER OG URTER: VEGGIE-PON (Lechuza) Mineralbasert vekstmedium for Lechuza selvvanningsystemer. De første ukene vannes plantene ovenifra til røttene når nedi vannreservoaret. VeggiePon er ferdig gjødslet med kun vegetabilsk gjødsel.

SPESIALSUBSTRAT FOR ORKIDÉER: Lechuza ORCHID-PON er utviklet for orkideer og epifyttplanter i Lechuza selvvanningpotter. Inneholder langtidsgjødsel for ca 6 måneder. Ønsker du jord til ompotting av orkidéer i vanlige potter, kan vi i Gartnerbutikken anbefale ORKIDÉJORD (4L, Rölunda gård).

DE ESSENSIELLE PLANTENÆRINGSSTOFFENE (GRUNNSTOFFENE):

– I TILLEGG TIL LUFT (OKSYGEN, CO2) OG VANN:

 • NITROGEN
 • FOSFOR
 • KALIUM
 • MAGNESIUM
 • JERN
 • MANGAN
 • MOLYBDEN
 • BOR
 • KALSIUM
 • KLOR
 • SINK
 • SVOVEL
 • KOBBER
 • NIKKEL

For videre lesning om mangelsymptomer og overskuddsymptomer hos planter, se vår blogg HER.

#plantejord

#innendørs

#dyrking

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: