Daglige arkiver: april 8, 2020

Grønngjødsling

gjødsel

Grønngjødsel, eller dyrking av friske planter som senere blandes ned i jorda har mange fordeler. I grønnsakshagen vil næringen i jorda gradvis forsvinne ved utvasking og erosjon om vinteren. Grønngjødsling tilfører jorden humus og næringsstoffer og er et godt alternativ til bruk av kunstgjødsel, husdyrgjødsel eller kompost.

Andre fordeler med grønngjødsling:

  • Stimulerer jordens liv av mikroorganismer
  • Utkonkurrerer ugress
  • Tiltrekker bier, sommerfugler og andre nyttige insekter
  • Forbedrer jordstruktur
  • fanger opp og tar vare på næringsstoffer

Les videre