PH og EC

phmeter

PH, Pondus Hydrogenii/Potentia Hydrogenii                                                                         Pondus = vekt el. Potentia =styrke, Hydrogenium = hydrogen.

Surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogen-ioner) i et substrat eller væske oppgis med et pH-tall som varierer mellom 0 og 14,  der 7 er nøytralpunktet. Rent vann har pH 7. Løsninger med verdier fra 0 til 7 er sure og løsninger med verdier fra 7 til 14 er basiske (alkaliske).

Noen velger å ta hensyn til hvert enkelt planteslag sitt pH-krav, mens andre velger andre å se bort i fra forskjeller innenfor pH 5,2 til 6,5.

Ideell pH er noe lavere i organisk jord (5,2-5,8) enn i leir- og sandjord (5,2 -6,5). Ideell pH i coco og hydroponiske løsninger er  5,5 – 6,5.

For eksempel tomat- og chiliplanter under vekst trenger mer nitrogen enn under blomstring.  Når plantene går over til blomstringsfasen kan pH nivået økes noe, til 6,2-6,5. I denne fasen trenger plantene mer kalium, fosfor, kalsium og magnesium.

Både for lav og for høy pH kan gi plantene næringsstoffmangel som hemmer planteveksten.

Tabellen viser næringstoffenes tilgjengelighet ved pH-verdi fra 4.0 til 9.0.

 

phskjema

 

PH og EC kan måles nøyaktig med  pH og EC-målere. Fra indikasjonstester med papir til pH-penner og  pH-meter med controller som holder pH nivået stabilt automatisk.

pH-justering i pulverform eller væske er utviklet med buffere som holder pH verdien stabil. I pH-ned væske er det ofte brukt fosforsyre, sitronsyre og mono ammonium fosfat. I pH opp væske er som regel hovedingrediensene kaliumkarbonat og kaliumsilikat.

Endring i temperatur kan forandre den faktisk målte pH-verdien i en løsning. Tabell for temperaturkompensasjon medfølger vanligvis ved kjøp av pH måler.

PH og EC instrumentene bør kalibreres en gang i måneden med kalibreringsvæske, for å sikre nøyaktig måling.

Til oppbevaring og vedlikehold av ph probe anbefales det å bruke oppbevaringsvæske. Denne væsken er en blanding av hovedsaklig kaliumklorid (KCL) og vann. Når denne væsken brukes blir også væsken på innsiden av proben revitalisert og probens levetid forlenges.

 

EC – Electrical Conductivity.

På norsk: elektrisk ledningsevne

Når en mineralgjødsel oppløses i vann deles den i to forskjellige enheter kalt ioner. En av disse har en positiv ladning, kalt et kation. Den andre har en negativ ladning, som kalles et anion. Den elektriske styrken av ioniske næringløsninger kan påvises med et EC -meter eller en EC -penn.  Jo høyere ionekonsentrasjon, jo høyere nivå av EC, og slik anvendes EC som en indikator for næringsløsningens styrke. Benevnelsen for mengden oppløste mineralsalter er TDS, Total dissolved solids (ppm).

EC eller Conductivity Factor kan benevnes som milliSiemens (mS), conduvCF  eller parts per million (PPM).  1 mS = 10 CF =640 ppm (TDS)

Ulike planteslag har forskjellige krav til næring. Det er lurt med en viss idé om plantenes behov. For sterk gjødsling vil skade røttene permanent og hindre opptak av næring. Hydroponisk og aeroponisk dyrking gjør det mulig å tilsette akkurat de næringsstoffene planten trenger til rett tid. Man får også regulert tilførselen slik at næringsmengden blir maksimalt av det planten trenger, men ikke for mye.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: