Grunnleggende

Poding

Gardener holds branch of fruit tree in his hands with finished grafting. Closeup.

                  Kløft poding. Podekvist på fruktgrein

Poding er en vegetativ formeringsmetode der en knopp eller en podekvist med flere knopper og en grunnstamme fra en beslektet plante forenes til å vokse sammen og gro videre som en helhet. Det finnes mange slags podeteknikker. De mest kjente teknikkene er kopulasjon (av latin copulatio «binding, forbindelse»), som brukes mest på tynne greiner, og okulering (av latin oculus, «øye, knopp») brukes mest på tykkere greiner.  Videre i denne bloggen kan du lese om flere aktuelle podeteknikker og fremgangsmåter.

Les videre

Lysrefleksjon

Horizon

Riktig belysning for plantene dine gir vesentlig større og bedre avling.  HID (MH/HPS-) eller CFL-pære uten reflektor vil lyse opp i taket og mye energi er da bortkastet.  Med en reflektor optimaliseres lysmengden,  dyrkearealet under hver lampe øker med ca 75 % og avlingen blir ca 50 % større.

Les videre

Substrater

Her kan du lese om aktuelle substrater til hydroponi og tradisjonell dyrking. Det er utallige måter å blande substrater til et velfungerende vekstmedium. Vi vil gi deg noen tips og eksempler på hvor mye av hvert substrat som er vanlig å bruke.

For å lykkes med et vekstmedium er følgende faktorer viktige:

 1. God struktur, som gir plantenes rotsystem god tilgang til oksygen, vann og næringsstoffer.
 2. Balansert pH, for bedre tilgjengelighet av næringsstoffer                                              (Les mer i vår blogg: PH og EC)
 3. Fuktighet. Ved tørke lukker plantene spalteåpningene sine for å begrense transpirasjonen og spare på vannet. Dette kan gå utover næringsopptak i planten.
 4. God fysisk støtte for planten
 5. God gjødsling
 6. Avrenning: For alle typer substrater bør man beregne ca 10-20% avrenning ved hver vanning med næringoppløsning. På den måten skyller man vekstmediet slik at næringsstoffer ikke hoper seg opp.
 7. «Flushing»: Ved kraftig gjødsling bør man flushe plantene ca 1 gang i måneden.  Det gjøres vanligvis med å bruke 1-2 ganger pottevolumet med vann. Vi i gartnerbutikken anbefaler å bruke Canna Flush eller Florakleen. Rensingen vil bedre videre næringsopptak og gi bedre smak på avlingen.

Les videre

Luft

Bright sky and fresh air

Atmosfærisk luft er en samling gasser, partikler og dråper.  Sammensetningen er omtrent slik: 

Tørr atmosfære:

 • Nitrogen (N) ca 78 %
 • Oksygen (O) ca 21 %
 • Argon (Ar) ca 1%
 • Karbondioksid (CO²) ca 0,04% ( ca 410-420 ppm)
 • Neon (Ne) ca 0,001818 %
 • Helium (Han) ca 0,00524 %
 • Metan (CH₄) ca 0,000179 %
 • i tillegg til tørr atmosfære: Vanndamp (H2O) ca 1% i gjennomsnitt ( varierer mellom 0,001 % og 5 % med klima)

I lufta fins det også en vekslende andel gassformige og faste partikler, såkalte Aerosoler; bittesmå vanndråper, utslipp fra biler og industri, planterester (inkludert pollen, sopp, bakterier og virus), havsalt, kosmisk støv, ørkenstøv, sot og sulfat fra skogbranner, piper og vulkaner.

Les videre

Vekstlys

Optisches Prisma (Rendering)

Lys, eller elektromagnetisk stråling i et bestemt bølgeområde virker inn på mange ulike prosesser hos plantene. I hovedsak er lyset virksomt for fotosyntesen, spiring av frø, regulering av plantenes blomstring, formdanning og innvintring eller herdingprosess. I denne artikkelen kan du lese litt om vekstlys og hvorledes plantene responderer.

Les videre

CO²

Artboard 329

I fotosyntesen bruker plantene lysenergi til å konvertere CO² og vann til sukker i grønne plantedeler. CO² tar plantene opp fra lufta gjennom spalteåpninger i bladene.  Karbon (C) blir beholdt og lagret i plantens organisme, og oksygenet (O) slippes ut. Sukkerartene blir brukt til vekst gjennom respirasjonen. Karbonet i CO² fra lufta er plantenes eneste kilde til karbon, og karbon utgjør 50 % av tørrstoffet til plantene.

Les videre

PH og EC

phmeter

PH, Pondus Hydrogenii/Potentia Hydrogenii                                                                         Pondus = vekt el. Potentia =styrke, Hydrogenium = hydrogen.

Surhetsgraden (konsentrasjonen av hydrogen-ioner) i et substrat eller væske oppgis med et pH-tall som varierer mellom 0 og 14,  der 7 er nøytralpunktet. Rent vann har pH 7. Løsninger med verdier fra 0 til 7 er sure og løsninger med verdier fra 7 til 14 er basiske (alkaliske).

Les videre